dm2017_logoFaaborg Orienteringsklub, Odense Orienteringsklub og Svendborg Orienteringsklub har fornøjelsen at indbyde til DM weekend det fynske den  9. og 10. september 2017.

Løbsterrænerne er følgende:

  • Langesø Syd, DM Stafet, den 9. september 2017
  • Krengerup, DM Lang, den 10 september 2017.

 

Begge terræner er lukkede indtil løbsdagen, for løbere der ønsker at deltage i stævnet. Under punktet “Skovlukninger” er der kort med de lukkede områder indtegnet.

Begge løbsterræner er typiske vestfynske skove med moderat kupering, afvekslende bevoksninger med alle afskygninger af gennemløbeligheder og forholdsvis mange grøfter og små moseområder. I de mere fugtige dele af skovene er der en til tider rigelig bundvegetation. Stibilledet er overalt varieret.

Der er inden for de seneste 10 år afviklet danmarksmesterskaber i det to skove. DM Mellem i Langesø Syd i 2006 og DM Ultralang i Krengerup i 2010. Krengerup blev desuden anvendt til Påskeløb 2014.